Vilkår for Lokaleportalen.dk

Har du spørgsmål eller problemer kan du altid få hurtig personlig betjening ved at skrive til support@lokaleportalen.dk

1.Generelt

1.1
Disse vilkår og andre tillægsvilkår refereret i disse vilkår eller beskrevet på neden­stående internetsider, herefter samlet benævnt "Vilkår", gælder for brug af www.lokaleportalen.dk, herefter benævnt "Lokalesøgemaskinen". Vilkårene finder anvendelse for brug af Lokalesøgemaskinen og er gældende mellem Lokaleportalen.dk A/S: Rentbuyestate.com A/S, Mynstersvej, 1827 Frederiksberg, CVR-nummer: 29605610  (herefter "Lokaleportalen.dk ApS") og den enkelte Bruger. Ved en "Bruger" forstås en Virksomhed med et aktivt CVR-nummer der opretter en konto på Lokalesøgemaskinen.
1.2
Lokalesøgemaskinen er udelukkende til erhvervsmæssig brug og må kun bruges af af virksomheder med et aktivt CVR-nummer. Lokalesøgemaskinen må ikke anvendes af afprivatpersoner/forbrugere. Opretter en privatperson/forbruger alligevel en profil på Lokalesøgemaskinen, forbeholder Lokalesøgemaskinen sig ret til at deaktivere denne profil. Der sker ikke tilbagebetaling i det omfang en privatperson/forbruger alligevel vælger at benytte Lokalesøgemaskinen, ligesom privatpersonen/forbrugeren giver afkald på sin lovpligtige fortrydelsesret hvis privatpersonen/forbrugeren alligevel benytter Lokalesøgemaskinen.
1.3
Det er forbudt for virksomheder i betalingsstandsning eller for konkursramte virksomheder at oprette sig på Lokalesøgemaskinen, da Lokalesøgemaskinen ikke ønsker at koble andre brugere sammen med dårlige betalere. Lokalesøgemaskinen forbeholder sig derfor ret til uden nærmere varsel at lukke profiler, der er oprettet med mailadresser eller hjemmesider, som er ejet af konkursramte virksomheder eller virksomheder i betalingsstandsning. Virksomheder der går konkurs eller i betalingsstandsning efter oprettelse på Lokalesøgemaskinen forpligter sig til at informere Lokalesøgemaskinen herom med det samme.
1.4
Lokalesøgemaskinen leverer gennem Lokalesøgemaskinen en service, hvor lokaleudbydere og lokalesøgere kan komme i direkte, hurtig og dynamisk kontakt med hinanden. Anvendelsen af Lokalesøgemaskinen er i udgangspunktet gratis, men brugerne har mulighed for at tilkøbe abonnementer, som giver en række ekstra fordele. Alle abonnementer er løbende abonnementer, som skal afmeldes af Brugeren selv når Brugeren ikke længere har brug for det.
1.5 Medarbejdere for erhvervsmæglerfirmaer må ikke ikke uden eksplicit aftale med Lokalesøgemaskinen oprette en Bruger på lokalesøgemaskinen. En forespørgsel om samarbejde kan sendes på vip@lokaleportalen.dk. Læs mere her om, hvordan du som ejendomsselskab eller udlejer kan give din mægler lov til at arbejde med emner fra os.

2. Oprettelse, cookies og mails
2.1
En Bruger accepterer Vilkårene ved oprettelse af en konto på Lokalesøgemaskinen.
2.2
Ved oprettelse af en konto på Lokalesøgemaskinen accepterer Brugeren at modtage e-mails fra Lokalesøgemaskinen, herunder servicemails, nyhedsmails samt mails med relevante lokaler og lokalesøgere. Mails kan afmeldes dynamisk og selektivt ved at klikke på det tilhørende link i hver af de tilsendte Mails. Ved klik på dette link ankommer Brugeren til en side, hvor Brugerne kan indstille hvilke mails Brugeren ønsker at modtage
2.3
Ved oprettelse af en konto accepterer Brugeren, at Lokalesøgemaskinen anvender cookies i henhold til vilkårene for anvendelse af cookies anført på Lokalesøgemaskinen, med henblik på at optimere Brugernes oplevelse på Lokalesøgemaskinen. Lokalesøgemaskinen kan i et vist omfang anvendes, såfremt Brugerens browser er indstillet til ikke at acceptere cookies. Brugeren kan altid slette de cookies, der er gemt på Brugerens computer i forbindelse med brugen af Lokalesøgemaskinen. Se en detaljeret beskrivelse af vores cookiepolitik.
2.4
Brugeren er forpligtet til at holde sig opdateret om de til enhver tid gældende Vilkår for Lokalesøgemaskinen, og Brugeren accepterer, at Lokalesøgemaskinen har ret til at ændre Vilkårene med 30 kalenderdages varsel. Lokalesøgemaskinen oplyser om væsentlige ændringer i forretningsbetingelserne. Denne information kan ses på Brugerens konto, når Brugeren er logget ind. Hvis ændringerne vedrører persondata eller markedsføringsretlige forhold, hvortil der kræves fornyet samtykke, vil Brugeren blive bedt om et opdateret samtykke, næste gang Brugeren logger på Lokalesøgemaskinen.
2.5
Brugeren har ret til uden varsel at deaktivere sin konto på Lokalesøgemaskinen. Hvis Brugeren har et abonnement skal dette afmeldes før en deaktivering kan finde sted. GuldBrugeradgangen for en deaktiveret konto fornys ikke automatisk, og Brugeren vil ikke blive opkrævet betaling for efterfølgende GuldBrugeradgangsperioder. Allerede betalte GuldBrugeradgange tilbagebetales ikke.
2.6
Hvis Brugeren ønsker at tredjepart agerer på vegne af Brugeren i forhold til Brugerens profil på Lokalesøgemaskinen, skal tredjepart fremvise tilstrækkelig dokumentation for at tredjepart kan agere på vegne af Brugeren.

3. For lokalesøgere
3.1
Kun personer, der leder efter et nyt lokale kan oprette sig som lokalesøgere på Lokalesøgemaskinen. Brugeren skal sikre, at en søgeannonces indhold er retvisende og sandfærdigt, og der må ikke skrives kontaktinformationer, herunder telefonnumre, mailadresser, internetadresser i en søgeannonce. Brugeren er indforstået med, at det uploadede materiale desuden kan vises på andre relaterede hjemmesider, på sociale medier og hos samarbejdspartnere. Søgeannoncer skal af Brugeren deaktiveres med det samme, og senest to dage efter at lokalesøgningen ikke længere er aktuel. Overskridelse af dette punkt fører til øjeblikkelig lukning af Brugerens konto og sletning af Brugerens annoncer.
3.2
Ved oprettelse som lokalesøger, er Brugeren forpligtet til at indrykke en annonce indeholdende en beskrivelse af dee ønskede lokaler inden 3 hverdage fra oprettelsen.
3.3
Lokalesøgere kan uden at betale oprette en konto, en søgeagent og en søgeannonce på Lokalesøgemaskinen. Herudover kan lokalesøgere uden at betale tage kontakt til de lokaleudbydere, der har frikøbt en eller flere af deres annoncer på Lokalesøgemaskinen. Herudover kan lokalesøgere vælge at opgradere til en GuldBrugerprofil, som giver en lang række fordele, herunder hurtigere besked om nye lokaler, adgang til alle lokaler, en fremhævet lokalesøgerannonce mv.
3.4
Lokalesøgeren kan lægge et foto på sin lokalesøgerannonce. Det er lokalesøgerens fulde ansvar, at fotoet er relevant, sædvanligt og lovligt som til enhver tid fortolket af Lokalesøgemaskinen, herunder at det ikke er af seksuel karakter og at lokalesøgeren har de nødvendige immaterielle rettigheder til det foto, der uploades på Lokalesøgemaskinen. Hvis uploadet materiale overskrider andres rettigheder, vil dette blive fjernet så snart Lokalesøgemaskinen bliver gjort opmærksom på dette
3.5
Andre Brugere kan modtage lokalesøgerens kontaktdata og kontakte Brugeren via mail eller telefon. Det sker fx når andre Brugere rekvirerer yderligere info om en annonce.

4. For lokaleudbydere
4.1
Ved oprettelse af en konto som lokaleudbyder, forpligter Brugeren sig til efter bedste evne udelukkende at rette henvendelse til potentielle lokalesøgere med tilbud om et lokale, der matcher den pågældende lokalesøgers ønsker og behov som oplyst i søgeannoncerne på Lokalesøgemaskinen.
4.2
Kun lokaleudbydere og repræsentanterfor lokaleudbydere, er berettiget til at oprette en konto på Lokalesøgemaskinen. Brugere må kun annoncere lokaler, som de er bemyndiget til at håndtere, eller som de selv har ejendomsret over.
4.3
Det er lokaleudbydernes fulde ansvar, at information i lokaleudbyderens annoncer er retvisende og sandfærdig. Lokaleudbyderne indestår for, at lokaleudbyderen har de nødvendige immaterielle rettigheder til alt materiale, der uploades på Lokalesøgemaskinen. Hvis uploadet materiale overskrider andres rettigheder, vil dette blive fjernet så snart Lokalesøgemaskinen bliver gjort opmærksom på dette. Lokaleudbyderne er indforstået med, at det uploadede materiale desuden kan vises på andre relaterede hjemmesider, på sociale medier og hos samarbejdspartnere. Der må ikke angives kontaktoplysninger, herunder telefonnumre, mailadresser, internetadresser eller øvrige kontaktoplysninger i annoncerne. Overskridelse af dette punkt fører til øjeblikkelig lukning af Brugerens konto og sletning af Brugerens annoncer. Annoncer skal af Brugeren inaktiveres med det samme, når lokalet ikke længere er ledig.
4.4 
Ved fremsendelse af tilbud eller anden kommunikation til lokalesøgere, har lokaleudbyderen pligt til at sikre, at ingen kontaktoplysninger til andre Brugere er tilgængelige for modtageren af tilbuddet eller kommunikationen. Herunder må der ikke kontaktes flere Brugere på samme e-mail, på en måde så Brugerne bliver vidende om hinandens mailadresser.
4.5
Lokaleudbydere kan uden at betale oprette en konto, søgeagent eller annonce på Lokalesøgemaskinen. Herudover kan lokaleudbyderen vælge at opgradere til GuldBruger, GuldBruger+ eller GuldBruger++, som giver forskellige fordele, herunder adgang til lokalesøgerkartoteket, frikøb af kontaktinformationerne på lokaleannoncen, fremhævning af lokaleannoncen og topplacering af lokaleannoncen i søgeresultaterne.
4.6
Andre Brugere kan modtage lokaleudbyderens kontaktdata og kontakte Brugeren via mail eller telefon. Det sker fx når andre Brugere rekvirerer yderligere info om en annonce.

5. Ansvarsfraskrivelse
5.1
Lokalesøgemaskinen er også en annonceringsplatform med Brugergenereret indhold, hvor lokalesøgere og lokaleudbydere  annoncerer lokaler og lokaleønsker. Lokalesøgemaskinen er alene formidler af indholdet på Lokalesøgemaskinen og tager ikke ansvar for nogen form for information afgivet af Brugerne eller for nogen aftale indgået direkte mellem Brugerne. Brugeren accepterer, at Lokalesøgemaskinens samlede ansvar under ingen omstændigheder kan overstige DKK 0 (nul).
5.2
Lokalesøgemaskinen er ikke ansvarlig for i hvilket omfang kontakt formidlet gennem Lokalesøgemaskinen mellem Brugerne vil føre til indgåelse af en aftale mellem Brugerne.
5.3
I de tilfælde hvor Lokalesøgemaskinen henter information direkte fra et ejendomsselskabs hjemmeside eller enhver anden tredjeparts hjemmeside, er Lokalesøgemaskinen ikke ansvarlig for rigtigheden af information hentet fra hjemmesiden.

6. Politik vedrørende personoplysninger 
6.1
Se vores databeskyttelsespolitik for oplysninger omkring vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med anvendelsen af Lokalesøgemaskinen.

7. Betaling og fortrydelsesret
7.1
Alle køb sker online og alle priser på Lokalesøgemaskinen er angivet inklusiv moms. Betaling sker online med en lang række korttyper, herunder Dankort, Visakort, MasterCard mv.
7.2
Alle online produkter på Lokalesøgemaskinen er i abonnementsform og bliver automatisk fornyet med træk af penge på Brugerens konto, når en given adgangsperiode udløber. Hvis der sker fejl ved trækningen prøves igen i 30 dage, for at sikre levering af det af Brugeren bestilte produkt. Denne service sikrer, at Brugerens GuldBrugeradgang ikke stopper utilsigtet, uden at Brugeren selv ønsker at afslutte GuldBrugeradgangen og uden at Brugere foretager en aktiv handling for at stoppe GuldBrugeradgangen. Der er ingen binding på GuldBrugeradgangen udover den aktuelle abonnementsperiode som Brugeren befinder sig i.
7.3
Ved køb af produkter på Lokalesøgemaskinen fremsendes en lovmæssig bekræftelse af købet på mail. Da et abonnementsprodukt først betragtes som leveret når bekræftelsen per mail er modtaget af Brugeren, kan abonnementsproduktet ikke afmeldes før der er rimelig sikkerhed for at bekræftelsesmailen er modtaget af Brugeren. Abonnementet kan således afmeldes  1½ time efter at abonnementet er købt.
7.4
Hvis Brugerens betalingskort udløber eller spærres, vil abonnementet udløbe med udgangen af den aktuelle periode.
7.5
GuldBrugerabonnementet kan slås fra ved at trykke på Din profil i toppen på www.lokaleportalen.dk , herefter trykke på siden "Fakturaer mv.", herefter trykke trykke på knappen "Adgangsprogram" i bunden af siden, og herefter følge vejledningen  på den side der fremkommer efter klik på knappen ”Adgangsprogram”. Abonnementet skal afmeldes af Brugeren selv. Dette er for at sikre at det ikke er muligt for andre end Brugeren selv at slå en Brugers abonnement fra mod Brugerens intention. Når Brugeren slår abonnementet fra, trækkes der ikke flere penge på Brugerens konto og GuldBrugeradgangen udløber automatisk, når den aktuelle abonnementsperiode udløber. 
7.6
På siden ”Fakturaer” kan alle fakturaer hentes. 
7.7
Der er ingen fortrydelsesret da Lokalesøgemaskinen udelukkende kan anvendes af virksomheder, og da privatpersoner/forbrugere ikke har tilladelse til at benytte Lokalesøgemaskinens services, som beskrevet i 1.2.

8. Brugerens brug og misbrug af Lokalesøgemaskinen
8.1
Misbrug af Lokalesøgemaskinen eller manglende overholdelse af Vilkårene udgør hver for sig væsentlig misligholdelse af Vilkårene, og giver Lokalesøgemaskinen ret til at lukke Brugerens konto på Lokalesøgemaskinen og slette indholdet af Brugerens annoncer og søgeannoncer og hæve Vilkårene for væsentlig misligholdelse. I det tilfælde at Lokalesøgemaskinen vurderer misligholdelsen til at være af særlig grov karakter, kan Brugeren permanent udelukkes fra Lokalesøgemaskinen.
8.2
I tilfælde hvor Brugerens handlinger medfører tab af information på Lokalesøgemaskinen eller på anden måde skade på Lokalesøgemaskinen eller skade på andre Brugere, er Brugeren ansvarlig for at dække ethvert tab opstået som følge af en sådan skade i henhold til dansk rets almindelige regler. Brugeren er ikke ansvarlig for indirekte tab som tab af profit og tab af omsætning. Tab af data betragtes som et direkte tab. Brugeren og Lokalesøgemaskinen har aftalt, at i det tilfælde at en anden Bruger end den skadevoldende Bruger lider skade, har Lokalesøgemaskinen ret til at give transport i sit krav mod den skadevoldende Bruger til den skadelidte Bruger.
8.3
Brugeren må ikke afkode Lokalesøgemaskinen eller på anden måde forsøge at få adgang til kildekoden eller dokumentationen tilhørende Lokalesøgemaskinen, herunder opbygningen og sammensætningen af Lokalesøgemaskinen, udover hvad der følger af normal brug af Lokalesøgemaskinen.
8.4
Brugeren må ikke sælge, overdrage, distribuere, give licens til, udleje, lease, udlåne eller på anden måde give nogen ud over Brugeren selv adgang til Lokalesøgemaskinen.

9. Lovvalg og værneting:
9.1
Dansk ret finder anvendelse på Vilkårene og enhver anden aftale der indgås mellem Lokalesøgemaskinen og Brugeren.
9.2
Enhver tvist, der måtte udspringe af et retsforhold mellem Lokalesøgemaskinen og Brugeren, skal afgøres af Københavns Byret i første instans, såfremt parterne ikke kan nå en løsning i mindelighed.